Plakate

Info

Plakat je pojednostavljeno formatirani papir sa jednostrano odštampanim sadržajem. Koriste ih pojedinci ili firme kako bi promovisali svoje proizvode ili usluge. Zahvalni su za prenošenje kratkih i jasnih poruka zbog svog velikog formata i mogućnosti inventivnog i originalnog grafičkog oblikovanja. Plakati se najčešće lijepe na oglasne ploče ili se stavljaju na za to predviđene stalke.

Ovo je najčešće korišteni način reklamiranja događanja, koncerata, programa diskoteka, klubova, caffe barova, agencija i sl.

Formati:
Kod nas u ponudi možete odabrati A3, B2/A2,  Štampa se vrši na standardnim bijelim papirima.