Blokovska roba

Info

Pod blokovskom robom podrazumijevamo sve blokove koje uposlenici koriste u svojim firmama,
a sadrže po 100 listova ili po želji kupca.

– Blokovska roba se pretežno štampa na ncr (samokopirajućem) papiru, a mogu biti i offsetnom (bezdrvnom) papiru.

– Blokovi imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojoj se lakše kidaju listovi),
numeraciju (redne brojeve listova), boja štampe je pretežno crna ili po želji kupca.

– Standardni formati su A4, A5 i A6, ali izrađujemo i blokove po potrebama kupca (npr. B4, B5 i sl.)

Mi Vam nudimo:

Otpremnice, račune, PFR1, PFR2, izlaz robe, ulaz robe, revers, nalog blagajni da uplati, nalog blagajni da isplati, knjiga šanka, nalog za knjiženje, PN4, PN3, PN2, građevinski dnevnik i mnogo toga.